Stichting De Buitenkansen is een initiatief van neven Hein en Sander,
boer en begeleider, om op de boerderij van Hein arbeidstraining aan
te bieden. Ook bezit de familie een stuk bos waar gewerkt kan worden.

De Buitenkansen biedt zinvol werk met toegewijde begeleiding
aan mensen die (weer) een stap willen zetten in de richting van
(betaald) werk, maar ook voor mensen die zich anderszins willen
ontwikkelen of willen herstellen na een mindere periode in het leven.

Wij bieden:
 – arbeidstraining / arbeidsmatige dagbesteding
 – sociale reïntegratie
 – werkervaring 
– ambulante begeleiding 

De Buitenkansen is onderdeel van ZorgCoöperatie Brabant