Visie

Werken in de buitenlucht is helend. Verschillende onderzoeken (Info, 2017) wijzen uit dat buiten werken onder meer stress vermindert en mentale kracht vergroot. In een tijd waarin het beeldscherm, zeker bij mensen in de verdrukking, een grote rol speelt is buiten werken letterlijk en figuurlijk verfrissend. Daarnaast geeft het werken met de handen, liefst met een tastbaar en nuttig product als eindresultaat, voldoening.. Stichting De Buitenkansen is ervan overtuigd dat met  deze twee hoofdingrediënten  mensen, met of zonder beperking, een gelegenheid wordt gecreëerd waarin er kans is op ontwikkelingen en herstel.  We werken met een dagstructuur die leidend is, en daarmee houvast biedt. Maar daarnaast is er voor elke deelnemer aan de projecten een individueel Ontwikkel- of Herstelplan. Hierin worden acties en doelen geformuleerd, die ook de grenzen van de dag bij de stichting overschrijden. Vanuit de theorie van de systeemtherapie wordt een kort onderzoek gedaan naar wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn in iemands leven. Dit onderzoek gebeurt op een oplossingsgerichte manier; de belangrijkste vragen zijn ‘hoe is het nu’ , ‘ waar wil je naar toe’  en ‘ wat moet er gebeuren om daar te komen’ . Buiten de uren tijdens de projecten worden momenten, voornamelijk thuis, bij de deelnemers gepland om het Ontwikkel- of Herstelplan te ontwikkelen, evalueren en bij te stellen. Ook is er de mogelijkheid om thuis extra individuele begeleiding te krijgen bij de uitvoer van dit plan.

Missie

Stichting De Buitenkansen wil projecten realiseren, te beginnen op de boerderij en in het bos, waarin mensen met of zonder beperking, in de gelegenheid komen om zich te ontwikkelen of om  herstel door te maken. Uitgangspunten zijn dat het werk ‘zin’  heeft en dat iedereen zijn eigen doelen en ambities kan hebben binnen de vaststaande structuur die de stichting biedt.  Zinvol werk is werk wat een resultaat heeft dat ergens toe dient, dat tastbaar is. Onkruid uit gewassen halen op een biologische boerderij heeft zin omdat wanneer dat niet gebeurt gewassen niet succesvol zullen groeien, en bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Een dode boom omzagen en dat hout geschikt maken voor de open haard heeft zin omdat daarmee een huis verwarmd kan worden en omdat het in economische zin iets kan opleveren.

Ten tweede is onze missie om hulp en begeleiding te bieden die een basis heeft van oprechte aandacht voor de cliënt. We hebben veel energie om jongeren en volwassenen te ondersteunen in het bereiken van hun doelen. Natuurlijk kent de stichting protocollen en structuren, maar leidend in de samenwerking is dat deze écht en oprecht is.

Tot slot zal de bedrijfsvoering duurzaam en eerlijk zijn. Stichting De Buitenkansen wil in Knegsel en omgeving een netwerk opbouwen van plekken en projecten waar mensen, op een natuurlijke manier geïntegreerd, kunnen werken aan hun ontwikkeling of herstel. Het uiteindelijke doel is dat mensen na hun traject bij De Buitenkansen (weer) een plek (terug)vinden in de maatschappij die recht doet aan hun kwaliteiten. Door de werkzaamheden onder een stichting te laten vallen wordt automatisch een maatschappelijk doel nagestreefd en zal er geen winstoogmerk zijn.