Klachtenregeling cliënten

Stichting De Buitenkansen streeft naar kwalitatief goede zorg en begeleiding.

Het kan voor komen dat jij als cliënt niet tevreden bent. Dit vernemen wij graag, omdat binnen onze visie, deze melding gezien wordt als een kans om onze zorg te verbeteren. Het is onze intentie de klacht integer en zorgvuldig te behandelen.

Hoe te handelen bij klachten?

De eerste stap is om je klacht kenbaar te maken aan de direct betrokken medewerker. Deze zal de klacht beoordelen en waar mogelijk en wenselijk direct gerichte actie ondernemen. De bestuurder van De Buitenkansen wordt hiervan op de hoogte gebracht en zal de afwikkeling van de klacht van nabij volgen en waar nodig bijsturen. Je zult door de medewerker of de directie op de hoogte worden gehouden van de genomen acties. Tijdens de klachtenprocedure kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van De Buitenkansen, mocht daar behoefte aan zijn.

Indien dit niet leidt tot een oplossing van de klacht, dan kun je deze indienen bij de bestuurder van De Buitenkansen. Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk of via e-mail. Na ontvangst krijg je een schriftelijke bevestiging en wordt er (tenzij dit niet gewenst is) een afspraak gemaakt waarin je de klacht mondeling kunt toelichten. De Buitenkansen streeft ernaar om de klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Je krijgt schriftelijk bericht van de afhandeling van de klacht en de eventueel genomen of nog te nemen maatregelen.

Indien bovenstaande niet leidt tot een passende oplossing, dan kun je de klacht voorleggen aan https://klachtenportaalzorg.nl. De klachtenfunctionaris van deze organisatie zet zich in om, gedurende de klachtenprocedure, te ondersteunen in het komen tot een oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder.

Privacyverklaring

Stichting De Butenkansen hanteert de hieronder gepubliceerde privacyverklaring: