De Buitenkansen heeft geen precieze doelgroep geformuleerd in termen als leeftijd, achtergrond of diagnose. We geloven in de positieve werking van de dynamiek van een gemĂȘleerde groep mensen. De belangrijkste voorwaarde is dat een toekomstig deelnemer intrinsiek gemotiveerd is om op de boerderij of in het bos te werken aan herstel of ontwikkeling. Andere voorwaarden zijn dat een toekomstig deelnemer aan kan sluiten bij de mensen die al aan het werk zijn, en dat hij/ zij licht fysiek werk kan verrichten. Voor de een staat de dagbesteding bij De Buitenkansen in het teken van arbeidstoeleiding, bij de ander kan dat sociale reintegratie of herstel na een traject binnen de ggz zijn.

De dagbesteding of ambulante begeleiding van De Buitenkansen wordt gefinancierd met een wmo- of wlz-indicatie. Wanneer u aanspraak wilt maken op wmo-indicatie dan kunt u zich melden melden bij het wmo-loket van uw gemeente. Particuliere financiering is ook mogelijk.

Wil u hierin geholpen worden, of vrijblijvend kennismaken met De Buitenkansen?Bel of mail dan; tel. 06 14435455 of sander@stichtingdebuitenkansen.nl.