Werken op de boerderij

Doordat de boerderij van Hein biologisch is moet er extra handwerk worden verricht om de gewassen en de weilanden gezond te houden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is immers verboden. Zo moet er onkruid worden gestoken (distels, ridderzuring), moeten landschapselementen als de sloten worden onderhouden en moet uitgeschoten hout worden gesnoeid. Daarnaast moeten er afrasteringen worden gemaakt en moeten er drinkvoorzieningen voor de koeien worden aangelegd. Ook in de stallen en boxen  is voldoende werk te doen; die moeten worden schoongemaakt en ingestrooid (potstal en boxen). Tot slot biedt de boerderij voldoende ruimte om projecten te starten als het ontwikkelen en onderhouden van een moestuin.

 

Werken in het bos

Het bos, dat eigendom van de familie is, is zo’n 60 jaar geleden aangeplant door de opa van Hein en Sander, Hendrik Klaasen. Het bos werd verdeeld onder de jongste drie zoons en dochter. Het bos bestaat voornamelijk uit grove dennen. Dit hout is geschikt als stookhout, maar wordt, onder de noemer van grenen, ook gebruikt om onder meer meubels van te maken.
Het werk zal er voornamelijk uit bestaan om dode bomen te vellen en deze in kleine stukken te zagen zodat ze geschikt zijn om op te stoken. Dit werk is arbeidsintensief en gebeurt handmatig. Het zagen gebeurt met beugelzagen, wat spierkracht maar ook samenwerking vergt; is het een dikke boom dan ben je genoodzaakt met zijn tweeën te zagen. Het vellen van de bomen gebeurt volgens standaard protocollen en technieken en vanzelfsprekend worden voor de hand liggende veiligheidsmiddelen zoals het dragen van een helm en handschoenen altijd in acht genomen. Naast het ‘ rooien’  van het bos, het onderhouden, zijn er ook simpele  meubels of gebruiksvoorwerpen die van het hout gemaakt kunnen worden. Een eenvoudig voorbeeld is een waxinelichthouder; een ‘ plak’  stam met daarin drie gaten waar een waxinelichtje in past.

 

 

      

     

 

Individuele begeleiding

Naast de arbeidstraining, op de boerderij en in het bos, biedt Stichting De Buitenkansen ook individuele, ambulante,  (gezins)begeleiding. Sander heeft 12 jaar ervaring in dit werk en is SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en als Sociaal Werker (Registerplein) geregistreerd. De methodische aanpak heeft vooral het ‘ oplossingsgericht werken’  als basis; we gaan samen vaststellen wat er verandert en verbetert moet worden in het leven. Wanneer we dat weten gaan hiermee aan de slag, en richten ons vooral op wat goed gaat, niet teveel op zaken die niet goed gaan. De samenwerking wordt gekenmerkt door oprechte aandacht en ‘niet oordelen’ . Een begeleidingsplan vormt de ruggengraat van de begeleiding.